Liveblogg fra forelesning, Likestillingstudiet


Birgitte liveblogger fra May-Linda Magnussen forelesning om "Sørlandske kvinner mellom hjem og arbeid" på Likestillingstudiet 1. april.

Magnussen tar utgangspunkt i prosjektet og rapporten Likestilling og arbeidsliv på Agder, der de intervjuet småbarnsforeldre i 6 kommuner. (uliket i forhold til næringsliv, barnehagedeknig ulik kultur, store små, by og land. Alle type foreldre, hjemmeværende, deltid, full jobb, lederstillinger) Gigantisk intervjumateriale.

 • Farsund: scorer lavest på likestillingsindeksen
 • Bykle
 • Åmli
 • Grimstad
 • Kristiansand
 • Lindesnes

Agder dårligst på likestilling i landet, hvorfor?

 • Få kvinner med lang høyere utdanning
 • Mange uføre (uførefelle)
 • Høyt innslag av sekundærnæringer, kombinert med tradisjonelle yrkesvalg (velger tradisjonelt)
 • Tradisjonelle kulturelle trekk
Kvinnene forholder seg til to forskjellige diskurser (cluster av holdinger) og orienterer seg ulikt i forhold til dem: (to kultuerer) Analytisk modell, forenkler virkeligheter: (Noen i mellomskiktet)

 • Hjemmediskurs - står sterkere enn jobbdiskursen. Arbeid = inntekt og litt sosial kontakt, deal fra 50-60 tallet. Skjønner ikke kvinner som jobber hvis ikke de trenger. En partner i hjemmet på lik linje med mor, gjør det han får beskjed om (flink til å hjelpe til - mye kjønn i språket)
 • Er familieorientert, men jobber fullt
  • Forskning viser at barnehager har utrolig positiv påvirkning på barn Kjønn er sosialt i veldig stor grad (kvinne og mannsrollen har forandret seg MYE i løpet av 50 år)

   Menns forhold til jobb: Menn kan være "arbeidsnarkomane" (kvinner betegner seg ikke som det). Menn synes det er ukonfortabelt å være borte fra jobb. Mannskultur: Noen menn synes synd på menn som har koner som arbeider fullt?

   Kvantitetstid: Mor er der, gir god samvittighet.

   Svært mange sier at likestillingen har gått for langt (definerer likestilling som at menn og kvinner skal være like?). Noen menn føler at sin mannsrolle forvitrer når kvinner inntar menns arena? Menn blir overflødige. Viktig å legge vekt på menn i likestillingsarbeid. Livskvalitet for kvinner og menn. Menn må føle handlingsrom. Undersøkelse i videregående skole har vist at det skal gjøre lite før de blir "homo" som Fritt Valg-prosjektet har vist. Mannlighet er noe som må vises om og om igjen, må vises hele tiden mer eksplisitt enn kvinner må vise sin kvinnelighet.

   Menn prioriterer jobben fremfor alt.

   Biologisk forhandlingskort: Kvinner må ha et helt år "å komme seg på".

   Likestilling er positivt bæde for menn og kvinner. Likestilling har med frihet å gjøre, makt og demokrati. Likestillling som makt: noe komplisert og mangfoldig som ligger i noen strukturer. Menn som individer føler ikke nødvendigvis at de sitter med "makta" ikke enkle makttankeganger.
   Kvinenr reproduserer holdninger og sanksjonerer hverandre internt.

   Kvinner må være med i politikken, der viktige beslutninger tas.

   Spørsmål fra salen: Hvordan kan likestillingen blir bedre på Agder. Hvordan kan folk velge fritt uanvhengig av kjønn. At selvfølgelig kvinner kan være hjemme med barn, men at også de mennene som vil gjør dette.

   Svar: man må begynne i barnehagen. Fokusere på unge og yrkesvalg. 10-årssatsningen for likestilling på Agder: få menn til å velge utradisjonelt, være mer modige.
   Spre informasjon og holdninger. May-Linda har holdt foredrag fra dette prosjeketet fem ganger allerede i år.

   Ikke alltid tillatt å være ambisiøs, sørlandsk kultur man trenger ikke utfordninger. Ordet greit og tilfreds. Noen kvinneyrker tjener på å ikke arbeide så mye, "ta vakter".
   Svar: økonomiske og kulturelle strukturer drar i samme retning. Bykle en mer likestilt kopmmune, er en innflytterkommuner, Har arbeidskultur som gjelder for kvinner (lite husmorkultur fikk utvikle seg i 50-åra). Her svarer kvinner tilbake "Hvorfor skal jeg ikke jobbe fullt?". Andre kommuner: det var/er status å være hjemme.

   Salen: Skaptisk til dagens barneoppdragelse Mer fokus på at jenter og gutter skal være forskjellige enn før, det ser ikke bra ut.
   Svar: eksempel Førsteklassebilde 1980: ingen hadde på rosa

   Salen: enkel løsninger i tidsklemma, velge å la barn gå inn i enkle "rosa/blå" roller. Det krever så lite tanker og refleksjon. (De som ikke føler seg som rosa prinsesser, blir marginale, men også når man ser de prinsessene, så er det en del brautende prinsesser :-) Er dette estitikk, men også viktig med f eks "den gutten i klasse som ikke liker fotball". Dele inn i jenteaktiviteter og (veldig fysiske) gutteaktiviteter.

  Senter for likestilling
  Besøksadresse:
  Universitetsveien 25 H
  Kristiansand
  Universitetet i Agder
  Fakturamottak
  Postboks 383, Alnabru
  0614 Oslo
  Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
  Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
  Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
  Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no