Lykken er å være husmor

Janette og Elin har valgt hjemmeliv med barn og kan ikke tenke seg å bytte. Husmødrene er tilbake - og denne gangen er de ikke frustrerte.
Artikkel fra ukebladet Kamille

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.