Møte 30. august med rektorat

Referat, møte med UiA-rektorat 30. aug. 07 (Rektor og viserektorer, prosjektleder og sekretariat)

1. Bakgrunn: Prosjektleder orienterte om bakgrunn, formål og rammer for forprosjekt.
2. Styringsgruppe: Disse inviteres:

 • Leder Per Kristian Egeberg (viserektor for forskning, formidling og nyskaping, UiA)
 • Adm. dir., Agderforskning
 • Forsker, Agderforskning
 • Forsker, UiA
 • Koordinator ved likestillingsstudiet, UiA
 • Representant fra Likestillingsrådet (offentlig sektor)
 • Representant fra NHO Agder

  3. Ressurspersoner inviteres til møter i prosjektperioden:

  Prosjektøkonomi
  • Økonomiseksjonen har gitt prosjektet nummer og navn,
  prosjektet ligger hos ledelsen
  • Prosjektbudsjett er på kr 150 000.
  o Kr 50 000 er satt av til frikjøp (inkl. merverdiavgift) av prosjektleder May-Linda Magnussen (som leies ut fra Agderforskning) (Prosjektleder sender Styreleder kontrakt, Agderforskning sender så regning til prosjektet).
  o Kr 90 000 er satt av til frikjøp av sekretariat (Birgitte Kleivset, UiA-biblioteket) Bibliotekdirektør sender regning til prosjektet).
  o Kr 10 000 er satt av til diverse utgifter (reise, rekvisita og lignende)
  • Kompetansefond: Ifølge rektor kan det sendes søknad (om eventuelle aktiviteter våren 2008) på lik linje med andre aktører ved UiA, til forskningsdirektøren, frist 30. september.

  5. Invitasjon til styremøte

  • Prosjektleder/sekretariat inviterer til første styremøte en av disse datoene:
  mandag 17. sept. (etter kl 12.00)
  tirsdag 18. sept. (etter kl. 13.00)
  torsdag 20. sept. (før kl. 11.00)
  onsdag 25. sept.
  torsdag 27. sept. (etter kl. 13.00)

  • Forslag til saker:
  1) Bakgrunn for forprosjektet
  2) Mål for forprosjektet: Formål, organisering og finansiering for/av et Senter for likestilling
  3) Forprosjektets arbeidsmåter og progresjon
  4) Økonomiske rammer
  5) Diverse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no