Møte med Senter for entreprenørskap, HiA

Koordinator Erik Arntsen, Konsulent Hanna Aase, May-Linda Magnussen og Birgitte Kleivset
14.august 2007.

Bakgrunn:
Senteret ble startet ved Fakultet for Økonomi og Samfunn i 2003. I 2005 vedtok HiA-styret at senteret skulle være på institusjonsnivå.

Formål:
synliggjøre og markedsføre all entreprenørskapsaktivitet ved Høgskolen i Agder og gi entreprenørskap en samlet profil mot omverden:

  • variert kurs- og studietilbud
  • styrke fagmiljø gjennom anvendt forskning om entreprenørskap
  • studentaktiviteter innen entreprenørskap
  • relasjoner til næringslivet
  • internasjonale relasjoner til dynamiske miljøer
  • knutepunktfunksjon innenfor entreprenørskap
  • rådgiver til studenter og entreprenører

Organisering:

  • Faglig ansvarlig: Professor Jan Inge Jenssen
  • Koordinator: Erik Arntsen
  • Konsulent: Hanna Aase

Kurs/studier er hovedsatsningen til senteret.

Fagpersoner tilknyttet senteret:
Seniorforsker Per-Anders Havnes, Agderforskning
Forsker Elisabet Hauge, Agderforskning
Førsteamanuensis Bernt Krohn Solvang, HiA
Professor Arne Isaksen, HiA
Professor Hans Christian G. Johnsen, HiA
Høgskolelektor Magne Våge, HiA

Finansiering: HiA og Kompetansefondet

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no