Møter

  • 07. august: Planleggingsmøte
  • 10. august: Møte med Praxis Sør
  • 14. august: Møte med Senter for Entreprenørskap
  • 30. august: Møte med UiAs rektorer/styreledelse
  • 04. september: Idémøte
  • 20. september: Styremøte (innkalling) (referat)
  • 19. oktober: Idémøte, forskere ved UiA og Agderforskning (invitasjon) (referat)
  • 30. oktober: Idémøte, ressurspersoner (invitasjon) (referat)
  • 02. november: Styremøte (innkalling) (referat)
  • 26. november: Styremøte (innkalling) (referat)
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no