MAD Å’ LEVEN – UNG TEKNO 2011 – JENTER OG TEKNOLOGI

Unge forbilder deltar på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og arbeidslivet på Sørlandet og forteller om sine valg av utdanning og yrke. NHO Agder innbyr til MAD Å’ LEVEN, UNG TEKNO og JENTER OG TEKNOLOGI.

Les mer på NHO Agders nettsider.

Invitasjon til ungde forbilder

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no