MAD Å’ LEVEN – UNG TEKNO 2011 – JENTER OG TEKNOLOGI

Unge forbilder deltar på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og arbeidslivet på Sørlandet og forteller om sine valg av utdanning og yrke. NHO Agder innbyr til MAD Å’ LEVEN, UNG TEKNO og JENTER OG TEKNOLOGI.

Les mer på NHO Agders nettsider.

Invitasjon til ungde forbilder

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.