Mammaperm gir skolevinnere

IllustrasjonLengre barselpermisjon for mødre og barnehageplass slår positivt ut på barns skoleprestasjoner, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen.

Undersøkelsene tyder på at lengre permisjon blant mødre gir bedre resultater når barnet går på skolen senere i livet. Lengden på permisjonen har også sammenheng med fullføring av skolen. Studiene har også avdekket at barn som går i barnehage blir bedre elever.

Les saken på NRKs nettsider: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7318371

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no