Mangfold og sysselsetting – Hva skal til for at innvandrere blir?

IMDi Nord og Distriktssenteret arrangerer felles seminar den 24. mai for kommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) legger frem den ferske rapporten“Derfor blir vi her”- innvandrere i Distrikts-Norge."

Dette skal sammen med andre faglige innlegg og dialog inspirere og utfordre på konkrete grep som kan gjøres i lokalt inkluderingsarbeid.

Målgruppe: Alle som har ansvar og interesse for å inkludere innvandrere. Ordførere, rådmenn, lokalt næringsliv og organisasjoner oppfordres til å stille!

Deltakelse (inkludert lunsj) koster 510 kr. Overnatting i enkeltrom koster 1395 kr.

Type: Seminar
Startdato: 24.05.2012 11:00:00
Sluttdato: 24.05.2012 17:00:00
Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø
Påmeldingsfrist: 16.05.2012 17:00:00
Arrangør: IMDi Nord og Distriktssenteret
Meld deg på seminaret
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no