Mangfold og sysselsetting – Hva skal til for at innvandrere blir?

IMDi Sør og Distriktssenteret arrangerer felles lunch-til-lunch seminar 26.-27. april for kommunene i Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder.

Dag 1: Inkludering i Distrikts-Norge

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) legger frem den ferske rapporten“Derfor blir vi her- innvandrere i Distrikts-Norge." Dette skal sammen med andre faglige innlegg og dialog inspirere og utfordre på konkrete grep som kan
gjøres i lokalt inkluderingsarbeid.

Dag 2: Arbeid er integreringsfaktor nr.1

For andre år på rad kårer IMDi Sør vinnere av prosjektkonkurransen “Arbeid er integreringsfaktor nr. 1”. Det fokuserer på økt sysselsetting av innvandrere gjennom kommunal involvering og samarbeid med næringslivet. Gode prosjektideer og pågående prosjekter i Kvinesdal/Lister og Seljord kommune blir presentert.

Målgruppe: Alle som har ansvar og interesse for å inkludere innvandrere. Ordførere, rådmenn, lokalt næringsliv og organisasjoner oppfordres til å stille!

 

For påmelding, se IMDis arrangementsside

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no