Mangfoldsledelse – mer enn bare slogan

Man kan nok tenke seg fram til hva mangfoldsledelse handler om, men det kan også framstå noe diffust når det introduseres. Mange tenker kanskje at det bare er ‘nok et flott ord’, og at det føyer seg inn i rekken med nye, trendy uttrykk for hvordan bra ledelse skal være. Eller at det er noe man går med på å prøve, siden det er ‘i vinden’ og ‘alle’ gjør det, men som bare blir liggende som uåpnet reklame fra forrige uke. Muligens tenker noen også at ‘her er det noen som vil tjene penger’ – og da er vi faktisk inne på noe, men ikke på den måten du antagelig tror.

 

Mot et heterogent arbeidsliv
Se for deg en fugl flokk i alle regnbuens farger. Fuglene flyr imot et felles mål - en planet – som blir dekket av alle disse fargene, etter hvert som fuglene lander. De beholder sin fargerike drakt når de ankommer, og også i løpet av tiden de er her.

Metaforen representerer ansatte på en arbeidsplass som får beholde sine verdier, kulturer, tradisjoner, levemåter og tankesett, men hvor de likevel fremdeles interagerer og kommuniserer med hverandre. Når vi ser for oss et sted som dette, hvor kultur og mangfold blir verdsatt, ser vi også at mennesker følger ulike ledere, og at mennesker leder forskjellig. Vi ser også at det ikke finnes et «tak» her – alle som «lander» får en mulighet til å realisere drømmene sine og bli suksessfulle i sin valgte karriere, uten å miste «fargen sin». Og ikke minst, så respekterer de hverandre.

En vanlig betraktning er at de vestlige land i framtiden vil ha behov for å utnytte all tilgjengelig arbeidskraft. Det er færre arbeidstakere bak hver pensjonist, og forventningene om at flere skal bidra i arbeidslivet er sterke. Samtidig eksisterer det mange mekanismer som hindrer en del grupper og enkeltindivider i å delta.

For å fremme en økt inkludering i arbeidslivet er det viktig å ta tak i disse barrierene og motivere til en økt deltakelse. Dette gjelder spesielt for etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse, og seniorer. En forutsetning for at disse gruppene skal kunne øke sin deltakelse i arbeidslivet, er at det finnes kunnskap og praksis med fokus på mangfoldsledelse og hvordan man skal utnytte dette mangfoldet. Demografiske endringer og behov for mer arbeidskraft indikerer at samfunnet beveger seg i retning av et mer heterogent arbeidsliv, ettersom behovene for arbeidskraft ikke utelukkende kan løses ved høyere pensjonsalder og høyere utnyttelse av kvinners arbeidskraft. Forskning viser at heterogene grupper får opp flere forslag og er dyktigere på kreativ problemløsing enn homogene grupper.

Verktøyet som følger med i tiden
I 2018 ble det som trolig er verdens første standard for mangfoldsledelse utarbeidet og utgitt i Norge under navnet «NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold – Krav». Standarden er bygget opp på samme måte som ISO sine ledelsessystemstandarder og kan enkelt integreres i et ledelsessystem som baserer seg på standarder som ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø. Standarden er et nyttig verktøy for alle virksomheter på alle områder.

Verden forandrer seg, og har blitt mindre takket være internett, immigrasjon, sosiale medier og turisme, bare for å nevne noen. Grupper – folkemengder, publikummere, passasjerer - består i større grad av folk fra ulike kulturer. Innenfor hver gruppe finnes opptil flere språk, ulike religioner og livsstiler – slik som på arbeidsplassen. I større grad enn før kommuniserer og interagerer mennesker som har ulike bakgrunner, ulike klær, ulik hudfarge og ulik opprinnelse, med hverandre. Med alt dette i forandring – bør ikke også arbeidslivet og måten vi leder på, tilpasses forandringen?
Det starter med hvordan man tiltrekker seg mangfoldet, hvordan man rekrutterer og selekterer, og hvordan man jobber med karriere og talentutvikling i bedriften. Det er ofte her man møter uintendert diskriminering: Ofte rekrutterer man mennesker som ligner på en selv, som man tenker man vil komme godt overens med, fordi man er like. Like referanser, like hobbyer, like måter å tenke på. Ofte foregår rekrutteringen i egne nettverk, og ofte er ledere i nettverk med personer som ligner seg selv. Selv om det kan være behagelig, er det begrenset hvor mye innovativt og nyskapende det er. Uten mangfoldet går man glipp av mye verdiskaping.


En suksessfaktor

Men hvordan vet vi dette? Internasjonale forskningsmiljøer viser at mangfold i ledelsen betyr noe, og lønner seg, og har derfor blitt satt på dagsorden i flere næringer. Flere ledere i finansnæringen tar til orde for at mangfold er viktig, både blant ansatte, men også som kriterium for valg av samarbeidspartnere og underleverandører. «Det handler om å speile kundemassen og forstå kundene i et marked som er raskt i endring.»
Mangfoldsledelse er rett og slett en strategi som betrakter mangfoldet som en positiv kilde til kreativitet og innovasjon, som med tiden kan bli en konkurransefordel.

Derfor er mangfoldsledelse mer enn bare en trend, og mer enn bare et slagord. Når flere ulike grupper fra samfunnet utgjør en virksomhet, vil virksomheten også kunne representere, appellere og tilby noe til, et større publikum. Mangfoldsledelse er tilpasset flere, og speiler samfunnet i større grad enn tradisjonell ledelse.

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 07.11.2019

Lyst til å bli en god mangfoldsleder? 

UiA tilbyr nå landets første Etter- og videreutdanning i mangfoldsledelse. Frist for å søke lokalt opptak er i desember.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no