Mangfoldsprisen 2010 til Coca-Cola

Bilde av Tora Aasland som deler ut mangfoldsprisen 2010 til Coca-Cola

Administrerende direktør Leif Atle Viken i Coca-Cola Drikker A/S får her overrakt Mangfoldsprisen 2010 av fungerende inkluderingsminister Tora Aasland.

Mangfoldsprisen 2010 er tildelt Coca-Cola Drikker AS for sin bevisste satsing på mangfoldsarbeid. Prisen ble delt ut av konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Tora Aasland, ved Coca-Colas lokaler på Lørenskog, 15. desember.

Coca-Cola Drikker AS har nærmere 1000 ansatte, hvorav 17 prosent har innvandrerbakgrunn. Også på ledernivå er innvandrere godt representert. 13 prosent av lederne er innvandrere. 46 nasjonaliteter og 7 religioner er representert blant bedriftens ansatte.

Les nyhetssaken på NTBs nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no