Mannefall i norsk skole

Klassekampen - papirutgaven 26. Jan. 15side 6,7-page-001

Klikk på bilde for å lese saken.

Klassekampen publiserte tidligere denne uken en sak om mannefall i norske skoler. I følge reportasjen var det kun 23% menn som søkte seg til lærerstillinger for 1. - 7. trinn i 2014. Det er det laveste andel mannlige søkere på 10 år. Dette til tross for politikernes forsøk på å øke læreryrkets status. Før kunne alle lærere jobbe på grunnskolen, men fra 2005 kom det krav om at lærerne må velge mellom 1. -7. trinn eller 5. - 10. Bakgrunnen for de lave søkertallene til grunnskolen kan i følge reportasjen ha sammenheng med at menn ser det som mer status å jobbe på ungdoms- og videregående skoler. Høyere lønn og mindre klasser trekkes frem som eksempler på hvordan læreryrket kan heve sin status og samtidig åpne opp for bedre rekruttering av menn.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no