Masterstudent? Søk om stipend på 10 000,-

Senter for likestilling vil gjerne knytte til seg UiA-studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk. Helt konkret er vi ute etter studenter som skal skrive om et av tre temaer:

STIPEND PÅ KR. 10 000

Oppgaven skal være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer:

 

Mangfoldskompetanse og ledelse av mangfold 

Relevante problemstillinger kan være knyttet til verdiskapning, sosiale effekter, forskjeller i implementering i forskjellige virksomheter og spredning av konseptet mellom virksomheter.

Religion og likestilling på Sørlandet 

Relevante problemstillinger kan f.eks være knyttet til religiøse privatskoler, tiltak som fremmer likestilling innad i religiøse miljøer og kartlegging av bevissthet og holdninger til likestilling innen trossamfunn i Aust- og Vest-Agder

Seksuell trakassering 

Relevante problemstillinger kan være knyttet til Metoo bevegelsen, forskjeller i bevissthet og håndtering mellom offentlig og privat sektor, kultur og kjønnsroller.

Senter for likestilling vil gjøre en vurdering av masteroppgavens relevans for fagmiljøet, studentens faglige kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse.

FOR Å SØKE MÅ DU:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV

Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org

Søknadsfristen 1.oktober 2018

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen normert tid og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales.

Spørsmål om stipendet kan rettes til asta.l.einstabland@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no