Masterstudent?

Senter for likestilling vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave om temaer som er knyttet opp mot to hovedsatsninger for senteret.

Det ene området er LHBTI-feltet med fokus på «Skeiv på Sørlandet». Det andre feltet er knyttet opp mot nordisk likestillingspolitikk og betydning av EU’ politikk på området.  Alle masterstudenter som er tilknyttet Universitetet i Agder kan søke.

 

3 STIPEND PÅ KR. 10 000

Oppgaven skal være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer:

Skeiv på Sørlandet
Relevante problemstillingen kan være knyttet til livskvalitet, livssyn og/eller helse samt toleranse og retorikk om LHBTI/LHBTI-personer på Sørlandet.

Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv
Relevante problemstillinger kan omfatte f. eks. likestillingspolitikk i en nordisk kontekst knyttet til nordisk likestillingspolitikk i lys av EUs likestillingspolitikk, og/eller en komparativ analyse av drivkreftene i de nordiske landenes utforming av likestillingspolitikk.

Heltidskultur på Sørlandet
Relevante problemstillinger kan være knyttet opp mot helse- og sosial sektoren i kommuner på Aust- og Vest Agder, eller andre problemstilling rund heltidskultur i offentlig og/eller privat sektor. Interessante perspektiver inkluderer struktur-, kultur-, samfunns-, arbeidsgiver-, ansatt- eller brukerperspektiv.

Senter for likestilling vil gjøre en vurdering av masteroppgavens relevans for fagmiljøet, studentens faglige kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse.

 

FOR Å SØKE MÅ DU:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV

Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org

Søknadsfristen 1.oktober 2017

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen normert tid og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales.

Spørsmål om stipendet kan rettes til asta.l.einstabland@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no