Med hjerte for Arendals beste oppskrifter på inkluderingsarbeid

«Kokebok i inkludering - En annerledes kokebok om hverdagsinkludering i Arendal» gir en god oversikt over integrerings- og inkluderingsarbeid i Arendal.

I «kokeboken» kan man lese om et bredt spekter av aktiviteter som treffer mange målgrupper, blant annet barn, ungdom, voksne og eldre, flyktninger og asylsøkere, innvandrere og etnisk norske, samt mennesker som har utfordringer med psykisk helse og rus. Fellesskap og møter mellom mennesker står sentralt i alle aktivitetene.  Boken kan brukes som en inspirasjonskilde til lignende arbeid og inneholder også kontaktinformasjon og nyttige lenker om aktivitetene.

Kokeboken er laget av Med hjerte for Arendal - et prosjektsamarbeid mellom Arendal kommune, KS Agder og fem frivillige organisasjoner: Frelsesarmeen, Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Nasjonalforeningen for folkehelse. Prosjektsamarbeidet har videre utviklet seg til å bli et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt engasjerte enkeltindivider.

 

Les kokebok her 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no