Likestillingsforum – Med kjønnsblikk på barnehagen, om likeverd og kjønnslikestilling i teori og praksis

Seniorrådgiver Nina Johannesen ved Likestillingssenteret på Hamar kommer for å presentere på likestillingsforum.  Foto: Likestillingssenteret.no

Seniorrådgiver Nina Johannesen ved Likestillingssenteret på Hamar kommer for å presentere på likestillingsforum.
Foto: Likestillingssenteret.no

Nina Johannesen fra Likestillingssenteret på Hamar vil presentere en ny lærebok for studenter og ansatte i barnehagesektoren. Boken er så fersk at den ikke har kommet i trykken enda! Tema er likevel så viktig at vi har fått henne til å komme ned til en liten før-lansering for å presentere hvorfor det er viktig å ha en likestilt pedagogisk praksis og hvordan en kan gi gutter og jenter like muligheter. Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan livet blir. Barnehagen er en viktig samspillsarena og grunnmuren i opplæringssystemet. De ansattes forhold til kjønn, likeverd og likestilling er med på å påvirke barnas utvikling av kjønnsidentitet, som blant skapes av forventninger og føringer i forhold til jenter og gutter. Derfor er det viktig at ansatte i barnehager gir rom for et mangfold av kjønnsuttrykk og rom for forskjellige jenter og gutter for å gi barna økt handlingsrom og mange muligheter. I henhold til § 1 i barnehageloven skal barnehagen fremme demokrati og likestilling, og i barnehagenes rammeplan pkt. 1 står det blant annet at jenter og gutter skal ha like muligheter. Flere undersøkelser, blant annet Nye barnehager i gamle spor, viser at det er langt igjen før intensjonen i lovverk og rammeplan er en realitet. Personalet tror de gir jenter og gutter like muligheter, men i praksis reproduseres ofte tradisjonelle kjønnsstereotyper. Det er mangel på kunnskap om hvordan arbeide for å få til en likestilt pedagogisk praksis. Dette er noe av bakgrunnen for å skrive en lærebok for studenter og ansatte i barnehagesektoren for å fremme en likestilt pedagogisk praksis og heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet. Boken er skrevet av Kari Emilsen ved Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Nina Johannesen har bidratt med to kapitler og Kanvasbarnehagene har også vært involvert. I løpet av forumet vil Nina gå gjennom følgende punkter:
  • Hvorfor skrive en lærebok?
  • Kort presentasjon av boka
  • Alle vil gi jenter og gutter like muligheter – hva er problemet?
  • Erfaringer fra utviklingsarbeid i barnehager – fra prosjekt til varig endring
Tid: 16.10.2014 Kl. 11.00-13.00 Sted: Campus Gimlemoen, UiA, rom H1 058. Påmelding innen 13. oktober på denne lenken: https://eras.uia.no/reg.php?id=1203  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no