Menn i barnehager

Nettstedet barnehage.no skiver at 12 barnehager får 100.000 kroner hver i statlige midler for å lede an på veien mot flere menn i barnehagen. To av dem er Hokus Pokus barnehage og Eplehagen barnehage i Kristiansand, som
mandag ble utnevnt som tidenes første demonstrasjonsbarnehager for likestilling. Utnevnelsen skjedde i regi av Kunnskapsdepartementet, som deler ut 100.000 kroner til hver barnehage til det videre arbeidet med rekruttering av menn. Les mer på Samskipnadens nettsider
Jobbet for likestilling
Felles for alle demonstrasjonsbarnehagene er at de har nådd målet om 20 prosent menn. Samtidig har de jobbet aktivt med rekruttering og likestilling i barnehagen. For Prestelva startet mannesatsingen med å definere klare målsettinger for barnehagen.
- Vi startet i 2003, med å stadfeste et ønske om å ha mange menn. Vi begynte å profilere oss ut mot menn i stillingsannonser, og fikk straks mange søkere. Etter en stund hadde vi hele sju mannlige ansatte, forteller Aune.
- Mennene på huset startet en MiB-gruppe, et diskusjonsforum hvor vi kunne snakke om vår rolle som mann i barnehagen. Her oppstod mange gode ideer til hva vi kunne gjøre sammen med barna, fortsetter han.
Sprer budskapet i skolen
Overnattingsturer, adventsturer og hundesledekjøring er blant ”gutteturene” de mannlige ansatte i Prestelva har tatt barnehagebarna med på.- Men det er også viktig å vise at menn og kvinner gjør de samme tingene - at menn deltar like mye i matlaging og bleieskift som kvinnene gjør, presiserer Aune.
I 2006 ble barnehagen invitert inn i et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Nordland for å rekruttering menn inn i sektoren. Etter dette startet arbeidet med også å rekruttere menn inn i barnehagene utenfor Prestelva.
- Siden har vi reist rundt på utdanningsinstitusjoner i Nordland – høgskoler, videregående skoler og ungdomsskoler – og fortalt om verdien av å ha begge kjønn representert i barnehagen. Vi viser hva man som mannlig ansatt kan gjøre i barnehagen og hvorfor det er viktig for barn også å ha mannlige rollemodeller, forteller Aune.
(kilde og bilde: barnehage.no)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no