Mer entreprenørskap (MER)

Programmet Mer entreprenørskap skal øke kunnskapsnivået om entreprenørskap generelt, og om kvinnelige entreprenører spesielt. Dette skal gi et bedre grunnlag for å utforme en hensiktsmessig politikk.

Programmet vil:

  • Fremskaffe en oversikt, en state of the art-analyse, over eksisterende kunnskap om entreprenørskap, med vekt på det som er relevant for norske forhold og inkludert et kjønnsperspektiv.
  • Utvikle, koble og analysere materialet som ligger i norske registerdatabaser for å gi økt kunnskap om entreprenørskap, med sikte på muligheter for å utforme en hensiktsmessig politikk.
  • Undersøke mulighetene for, og hvis mulig, gjøre databaser i virkemiddelapparatet tilgjengelige for forskningsformål, for eksempel gjennom en utveksling med SSB.
  • Sikre kvalitet på fremtidig kunnskapsutvikling om entreprenørskap.

 

Klikk her for å lese mer om MER på Forskningsrådets nettsider

KILDEN har også en artikkel om MER. Klikk her for å gå til KILDENs nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no