Minoritetsfamilier og kontantstøtte

Bilde av Irene Hovde

Irene Hovde har skrevet en masteroppgave om minoritetsfamilier i kontantstøttedebatten. (Foto: Heidi Røneid)

Politikere tar lite hensyn til at Norge er et flerkulturelt land når de diskuterer kontantstøtte, viser en ny masteroppgave.

– Feminismen og den skandinaviske likestillingspolitikken har blitt kritisert for ikke å fange opp ulikheter mellom kvinner, men for i hovedsak å være tilpasset hvite, heterofile kvinner fra middelklassen. Tanken om at alle kvinner er like og har de samme interessene utfordres av at kvinner har ulik bakgrunn, for eksempel som følge av den ikke-vestlige innvandringen. I masteroppgaven min ville jeg derfor se på om den norske likestillingspolitikken tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn, sier Irene Hovde.

Ved å se på minoriteters rolle i kontantstøttedebatten ønsket hun å undersøke hvordan flerkultur var problematisert i familiepolitikken.

Les mer om masteroppgaven på Kilden.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no