Møt vår nye kollega Claudia

I januar går vår dyktige rådgiver Hanne ut i foreldrepermisjon. I forbindelse med dette har vi ansatt Claudia Klostergaard som vikar. Hun har nylig ferdigstilt en master i religion, filosofi og samfunn ved Universitet i Agder. Avhandlingen belyste hvorvidt migrasjonsmenigheter på Sørlandet fungerer som et nettverk for arbeidsløse migranter. Fra tidligere har hun jobbet innen akademia, helsesektoren og frivillig sektor med fenomener som mangfold, sosiale nettverk, vold, arbeidsledighet, likestilling og religion. Claudia har et sterkt engasjement for betydningen av gode menneskemøter, relasjoner og flerkulturell sensitivitet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no