Møt vår nye kollega Claudia

I januar går vår dyktige rådgiver Hanne ut i foreldrepermisjon. I forbindelse med dette har vi ansatt Claudia Klostergaard som vikar. Hun har nylig ferdigstilt en master i religion, filosofi og samfunn ved Universitet i Agder. Avhandlingen belyste hvorvidt migrasjonsmenigheter på Sørlandet fungerer som et nettverk for arbeidsløse migranter. Fra tidligere har hun jobbet innen akademia, helsesektoren og frivillig sektor med fenomener som mangfold, sosiale nettverk, vold, arbeidsledighet, likestilling og religion. Claudia har et sterkt engasjement for betydningen av gode menneskemøter, relasjoner og flerkulturell sensitivitet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.