Møte med Kultur- og likestillingsminsiter Abid Q. Raja

Bilde av Kultur- og likestillingsminsiter Abid Q. Raja med lederne av likestillingssentrene. F.v Goro Ree-Lindstad, Likestillingssenteret på Hamar, Are Saastad ved Reform, Kultur- og likestillingsminsiter Abid Q. Raja, Mari Wattum ved Likestillingssenteret KUN og Åsta Lovise Einstabland ved Senter for likestilling ved UiA.

Senter for likestilling møtte nylig kultur- og likestillingsminister Abid Q.Raja, sammen med lederne i landets tre øvrige likestillingssentre.

I møtet var Raja særlig opptatt av våre vurderinger av koronasituasjonens betydning for likestillingen i Norge - på kort, mellomlang og lang sikt. Likestillingssentrene har et godt grunnlag for å kunne finne svar og gi råd på disse viktige spørsmålene.

I forhold til Universitetet i Agder er det viktig at vi følger med på hvilke konsekvenser Covid-19 gir i lys av kvinner- og menns arbeidssituasjon knyttet til å kombinere arbeid og familieliv, men også i forhold til studenters læringsutbytte med mer bruk av digital undervisning.

Et viktig mål for oss i Senter for likestilling er å bidra inn og utvikle målrettede tiltak hvor nye samfunnsutfordringer og tidsaktuell temaer blir satt på dagsorden. I møtet fikk vi presentert noe av arbeidet vi gjør.

Vi har fortiden to prosjekter knyttet til unges stemmer -  Erasmus+ Youth prosjektet «Dare to create» samt «Unge stemmer for likestilling i Norden» knyttet til Nordisk Ministerråd. Vi er opptatt av unges perspektiver og at deres stemme skal bli hørt knyttet til bærekraftsmålene og om dagens- og fremtidens likestillingsutfordringer.  

I tilknytning til handlingsplanen om diskriminering og hatefulle ytringer på grunnlag av etnisitet og religion har Senter for likestilling fått midler til å jobbe systematisk i fire kommuner i Agder i 2020 for forebygging av rasisme. – og da med medvirkning fra brukerorganisasjoner og religiøse organisasjoner.

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling ble også presentert i møte. Vi har lenge sett i undersøkelser at Agder kommer negativt ut når det kommer til diskriminering og holdninger til LHBTIQ+ befolkningen. I den siste undersøkelsen om «Skeives levekår i Agder» viser den særlig utslag knyttet til tre områder; psykisk uhelse, diskriminering og kompetansebehov. Kompetanseenheten vil særlig jobbe for å øke kompetansen om lhbtiq+, som igjen kan føre til mindre psykisk uhelse og diskriminering av lhbtiq+ personer.

Videre jobber vi systematisk med å gi kurs og seminarer med kompetansebygging om å forebygge seksuell trakassering i offentlig og privat sektor. I tillegg deltar vi i et nasjonalt og et nordisk prosjekt særlig knyttet til helse og sosialsektoren. Som en del av det nordiske prosjektet har vi utarbeidet et informasjonsmateriale som nå er tilgjengelig på nettsiden vår.

I løpet av høsten får vi besøk av Likestillingsminsteren til Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no