Myndighetenes veileder for likestilling er på plass

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) ble utvidet og styrket fra 1. januar 2020. ARP handler om arbeidsgivere og offentlige myndigheters forebyggende arbeid der målet er å fremme likestilling og hindre diskriminering blant annet på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

En viktig del av plikten handler om at offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere av en viss størrelse nå har plikt til å rapportere på lønn- og kjønnsforskjeller og ufrivillig deltid. I tillegg skal arbeidsplassen jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har fått i oppgave å veilede og følge opp plikten, og myndighetene ansvar for å utarbeide maler for hvordan dette skal gjøres i praksis. Denne oppgaven fikk Bufdir fra Kulturdepartementet i fjor sommer, og nå er første del av leveransen offentliggjort. På denne nettsiden kan du finne svar på de grunnleggende forholdene ved plikten: https://bufdir.no/Inkludering/arp/

- Vi har delt opp veilederen slik at det skal være tydelig for arbeidsgivere hvilke plikter de har, uttaler Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming, på Bufdirs hjemmesider.

KURS

Senter for likestilling skal bistå LDO i arbeidet med å kurse virksomheter i ARP i Agderregionen. I løpet av våren 2020 har vi jobbet sammen med de andre likestillingssentrene om å bygge opp et kursmateriell. Vi satser på å jobbe aktivt og systematisk med formidling av ARP rettet mot privat og offentlig virksomhet i Agder utover 2020. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no