Nærmer seg 100-årsjubileum for allmenn stemmerett

>

I 2013 feires 100-årsjubileumet for allmenn stemmerett ved stortingsvalg i Norge. Senter for likestilling er invitert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet til å delta i referansegruppen for dette jubileet. Dersom det er andre organisasjoner på Agder som kan tenke seg å engasjere seg i jubileet, er de velkommen til å ta kontakt med Senter for likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no