NÅ TELLER VI DEG OGSÅ..

Senter for likestilling i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudets har gleden av å invitere til nytt seminar om "Aktivitets- og redegjørelsesplikten"i forhold til kommuner, fylker samt større organisasjoner som er pålagt dennerapporteringsplikten.

LDO har kontrollert kommunenes likestillingsredegjørelser i to år og vil legge fram en del av funnene.
Seminaret finner sted:

Onsdag 4.mars fra kl 10 til 15.00 i Sørlandet Kunnskapspark

Om aktivitets- og redegjørelsesplikten

Målet med seminaret er at det skal være både praksisrettet og dialogbasert, samt økekunnskapen og forståelsen for viktigheten av implementering av likestillingsperspektivet i kommuner og fylkers planarbeid. Det vil også bli vektlagt å informere om den utvidede rapporteringsplikten på etnisitet og nedsattfunksjonsevne - hva kreves og hvordan kan det løses praktisk?
I tillegg vil Dag Ellingsen fra Agderforskning legge frem sin rapport om levekår på Agder og se dette i sammenheng med likestilling. Pernille Baardsen fra IMDI Sør vil ha et innlegg om mangfold og integrering.

Seminaret retter seg mot politikere, rådmenn, ordfører og andre i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med eller har ansvar for likestilling, ledelse, rapportering eller personalpolitikk. Det kan også være for likestillingsutvalgteller hovedtillitsvalgte. Utbytte blir størst ved at flere fra hver kommune deltarpå seminaret.

Program

Kl. 09.55 Velkommen, Senter for Likestilling ved Åsta Lovise Einstabland

Kl. 10.00 Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Hva sier likestillingsloven og hvordan tolker Likestillings- og diskrimineringsombudet lovens krav? Rådgiver Stian Sigurdsen, LDO

Kl. 10.30 Levekår og likestilling, henger det sammen? Dag Ellingsen, seniorrådgiver Agderforskning

Kl. 11.00 Diskusjon og spørsmål i for hold til levekårsundersøkelsen på Agder

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.15 Kan likestillingsrapportene bli et verktøy for bedre arbeid?LDO legger fram forslag til løsninger og gode eksempler fra utvalgtekommuner, ved rådgiver Claus Jervell

Kl. 12.45 Mangfold og integrering IMDI Sør ved rådgiver Pernille Baardsen

Kl. 13.15 Kaffe og frukt

Kl 13.25 Fra 2009 må kommunene rapportere på etnisitet og nedsatt funksjonsevne -hva kreves og hvordan kan det løses praktisk? Rådgiver Stian Sigurdsen og Claus Jervell, LDO Spørsmål

Kl. 14.00 Fra rapportering - til aktivt arbeid Utvalgte eksempler på hvordan rapportene kan analyseres og tiltak igangsettes iforhold til: Rekruttering og Fravær Rådgiver Claus Jervell, LDO Debatt/spørsmål

Kl. 14.45 Avslutning

Påmelding

Påmelding innen 28. Februar til Senter for likestilling senterforlikestiling@uia.no
på merket med likestillingsrapportering.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Åsta L. Einstabland på telefon 909 38856 ellers om seminaret på www.uia.no/sl Arrangementet er gratis.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no