Näringslivet efterfrågar inte kvinnor

Fra NIKK Nordisk institutt for kunnskap om kjønn:

Näringslivet efterfrågar inte kvinnor:
Utbudet är inte problemet. Det finns gott om kompetenta kvinnor redo att axla ledningsansvar i näringslivet. Kruxet är näringslivets efterfrågan. Det slogs fast under paneldebatten på konferensen ”Kön och makt i Norden”.

Les mer:
http://www.nikk.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=986

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.