Näringslivet efterfrågar inte kvinnor

Fra NIKK Nordisk institutt for kunnskap om kjønn:

Näringslivet efterfrågar inte kvinnor:
Utbudet är inte problemet. Det finns gott om kompetenta kvinnor redo att axla ledningsansvar i näringslivet. Kruxet är näringslivets efterfrågan. Det slogs fast under paneldebatten på konferensen ”Kön och makt i Norden”.

Les mer:
http://www.nikk.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=986

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no