Nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Barnekonvensjonen 25 årBarne-, likestillings- og inkluderingsministeren inviterer til nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep, i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren, Justis- og beredskapsministeren og Kunnskapsministeren. FNs barnekonvensjon fyller 25 år 20. november. Det vil vi markere med en jubileumskonferanse. Mye viktig arbeid er gjort for å sikre barns rettigheter i Norge. Vi kan likevel ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort. Omfanget av vold og seksuelle overgrep mot barn viser at vi har en lang vei igjen for å oppfylle barns rett til beskyttelse.  Vi håper at du setter av dagen til å høre noen av de fremste forskere og fagfolk på området. Konferansens hovedmål og innhold vil være å gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge; ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe. Gode eksempler på praktisk arbeid skal presenteres, både gjennom innlegg i plenum og gjennom parallellseminar. Hvilke tegn og symptomer skal vi se etter?  Hvordan bør vi snakke med barn og foreldre om vold og seksuelle overgrep? Hva kan vi som fagpersoner eller privatpersoner gjøre ved mistanke om at barn og unge ikke har det bra? Hvilke konsekvenser har vold i barndommen, både for oppvekst og voksenliv? Finnes det hjelp som nytter? Dette er noen av de spørsmål konferansen vil belyse. ldokonf Dato: 20. november 2014, klokken 09.00 – 18.00 Sted: Oslo Plaza Påmelding: her
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.