Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Fra nettsiden: 

NKTVS er et nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Vi utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Du finner NKVTS her.

Også fra NKVTS:

  •  Undervisningsmateriale 
    På denne siden finner du ulikt kursmateriell, aktuelle publikasjoner, filmer m.m.
  • Rapport 2007:8 – Voldsutsatt ungdom i Norge
    Fra nettsiden: Rapporten viser resultatene fra en studie foretatt av NKVTS og Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Den baserer seg på ungdomsundersøkelsene i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark.  Rapporten beskriver forekomst av vold og seksuelle overgrep blant 15-åringer. Den tar også opp sammenhengen mellom selvrapportert utsatthet og sosioøkonomiske, geografiske og individuelle forhold.

Klikk for å laste ned pdf.

 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no