Nettverkskonferanse 2013

Vi videreformidler invitasjon fra kjønnsbalanse i forskning:  

Tiden nærmer seg for den åttende nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere i forskningssektoren. I år ble nettverkskonferansen arrangert av Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund og IRIS i Stavanger. Nettverkskonferansene har utviklet seg til et populært samlingssted for de som enten er ansvarlige for eller arbeider med likestilling ved institusjonen. Det er blitt en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling. De siste årene har vi vært rundt 70 deltakere fra nær 30 institusjoner, og vi ønsker selvsagt flere velkommen.

 

Arrangører for neste nettverkskonferanse er Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Institutt for samfunnsforskning.

 

Tittelen på konferansen er «Gode rammer for likestilling i akademia – ledelse, arbeidsmiljø og personalpolitikk».

 

Møtet avholdes i Oslo 4. - 5. februar 2013.

 

Pris for konferansepakke er kr 1250 pr person ved bestilling før 4.januar. Etter 4.januar koster pakken kr 1500,-.

 

Mer informasjon og påmelding finnes her: http://tiny.cc/jy55nw

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no