Nettverkskonferanse: Talenter i spill

Universitetet i Agder og Senter for likestilling ønsker velkommen til Nettverkskonferansem "Talenter i spill". Nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere blir arrangert hvert år av forskjellige høgskoler og universiteter, med støtte fra Kif-komiteen.talenter Universitetet i Agder (UiA) arrangerer den neste konferansen, Talenter i spill, sammen med Senter for likestilling. Konferansen holdes 12.-13. mars 2015 på Campus Kristiansand. Formålet med konferansen er å samle krefter for å endre den skjeve kjønnsbalansen i økonomi- og teknologifag. Vi ønsker å samle alle som jobber med likestilling i høyere utdanning, forskere og andre bidragsytere til konferansen. Bekreftede innledere:
 • Curt Rice
 • Gry Agnete Alsos
 • Beathe Due
 • Tor og Hanne Stensola
 • Tor Grande
Hold av datoene! Påmelding og nærmere informasjon finner du her!  

Program

Program 12. mars

 • 11.00: Velkommen, Torunn Lauvdal, rektor ved UiA
 • 11.10: "Likestilling i akademia – hvorfor og hvordan?" Curt Rice, professor ved UiT og leder av KIF
 • 11.50:  "Veien til professorstilling – et eksempel" Gry Agnete Alsos, professor ved UiN (økonomi)
 • 12.20: LUNSJ
 • 13.00: "Våre karrierer og våre liv" forsker Hanne Stensola og Tor Stensola fra NTNU (nevro-vitenskap)
 • 14.00: "Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene". Dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir
 • 14.30: Nettverksjobbing
 • 15.30: "Jenter og IT-bransjen" Beathe Due, dekan ved HiØ
 • 16.00: "Kvinner i BEAT-KUNSTEN" ved forfatter og forsker Ingvild Frida Forsgren fra UiA
 • 19.00: Middag med underholdning

Program 13. mars

 • 09.00: "Arvet makt og posisjon – Er eierskap et godt lederskap?" Sissel Leire, leder Kruse Smith
 • 09.30: "Hvor fører nærings PhD'ene oss?" ved Annette Linda Vestlund, koordinator NFR
 • 10.00: "Karrierebygging; Akademia og/eller næringsliv?" Paneldebatt
 • 10.30: Kaffe og frukt (med nettverksbygging)
 • 11.00: "Balanseprogrammet" ved blant annet seniorrådgiver Anne Marit Skarsbø (UiB) og viserektor ved UiA Dag G. Aasland, Informasjon og eksempler
 • 11.45: KiF informerer
 • 12.15: LUNSJ og HJEMREISE
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no