Nettverkskonferansen – over for denne gang

Nettverkskonferansen 2015 – Talenter i spill er nå over. Vi kan se tilbake på to dager med spennende innlegg og over 100 engasjerte deltakere og foredragsholdere. Det har vært løftet frem viktige problemstillinger og forhåpentligvis også er det fremmet forslag som kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i UH-sektoren. DSC_0037 Kjønnsbalansen er ikke god nok i universitets- og høyskolesammenheng. Det er godt dokumentert at kjønnsbalansen er bra inntil man når toppen – blant ledere finner man svært få kvinner sett i forhold til menn. Dette var også et tema Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, formidling og nyskapning ved UiA, tok opp i sin velkomsttale til deltakerne. Universitetet i Agder har som som kjent fått bevilget midler fra Balanse-programmet fra Forskningsrådet for nettopp å innføre tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Les mer om det her. DSC_0770 Neste punkt i programmet var et foredrag ved Curt Rice, professor ved UiT og leder av KIF. Tema for innlegget var  "Likestilling i akademia – hvorfor og hvordan?"   Les mer om foredraget hans her: Universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for likestilling.   Gry Agnete Alsos, professor ved UiN fortalte historien om sin reise mot professortittel. Hun er nå eneste kvinnelige professor ved Handelshøyskolen i Bodø.    Våre karrierer og våre liv Sola "Våre karrierer og våre liv" har forskerparet Hanne Stensola og Tor Stensola fra NTNU (nevro-vitenskap) kalt sin innlegg. Deres historie har tidligere vært omtalt i media, da de jobber sammen med Moser-paret som nylig fikk Nobelsprisen i medisin. Deres organisering av famililiv og forskning på toppnivå er til stor inspirasjon for mange blivende akadamikere. Les om paret her: Vi er et team i alt vi gjør. DSC_0898   Det er viktig at får frem de erfaringer som er gjort for å fremme likestilling. I dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir fikk vi høre om historiske endringer og praktiske tiltak som    Kafèdialog: Mulighet til å nettverke DSC_0014 Senter for likestilling inviterte til kafèdialog hvor deltakerne fikk mulighet til å nettverke, samt diskutere problemstillinger knyttet til nettopp utfordringene ved kjønnsbalanse i akademia. Dagen ble avsluttet med at Dekan ved Høyskolen i Østfold, Beathe Due, holdt så innlegg om jenter og IT-bransjen, og Frida Forsgren, forsker ved Universitetet i Agder fortalte om kvinner i BEAT-kunsten.  Fredag: Dag 2 leire Programmet var også hektisk for fredagen. Vi begynte dagen med å høre Sissel Leire, leder i Kruse Smith fortelle om sin erfaring som leder i en bransje som tradisjonelt sett har vært dominert av  menn. Hun hentet inspirasjon fra eget liv tok særskilt opp problemstillinger knyttet til arvet makt og posisjon. Nærings PdD-ordningen er relativt ny, men man ser at ordningen kan føre til at flere kvinnelige talenter får muligheter innen akademia – og da kanskje særlig innen tekniske disipliner. Annette Linda Vestlund, koordinator NFR fortalte om resulateter fra ordningen og fortalte om en gruppe kvinner som har oppnådd doktorgrad i ordningen.   Paneldebatt Ordstyrer Randi Øverland inviterte til paneldebatt med blant annet daglig leder for Eydenettverket Helene Fladmark, dekan for Handelshøyskolen Sigbjørn Sødal og Magne Aasheim Knudsen, direktør på Fakultet for teknologi og realfag. Under banneren "Karrierebygging; Akademia og/eller næringsliv?" diskuterte paneldeltakerne utfordringene med å få kvinnelige talenter til å nå toppen innen akademia. DSC_0952   Som vi  har nevnt tidligere har Uia nå fått bevilget midler til å bedre kjønnsbalansen. Universitetet i Bergen har tidligere  mottatt slike midler, og seniorrådgiver Anne Marit Skarsbø (UiB) fortalte om deres erfaringer med dette arbeidet. revDSC_0964 Som medarrangør av konferansen stilte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) med seniorrådgiverne Ella Ghosh og Heidi Holt Zachariassen som fortalte om komitèens arbeid og utfordret salens deltakere til å gi innspill på hvem som skal ta over fakkelen og arrangere neste års konferanse.   Foto: Takk til Olav Breen for fantastisk innsats.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no