Nifu Step Rapport 15/2010

Klikk for å laste ned Nifu Step Rapport 15/2010 -"Likestilling er jo ikke lenger det helt store..."

Nifu Step Rapport 15/2010 "Likestilling er jo ikke lenger det helt store..." ble til etter ett oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å kartlegge status for likestilling i grunnopplæringen.

Prosjektet hadde sin bakgrunn i Kunnskapsdepartementets Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæringen 2008 – 2010. Kartleggingen fokuserte både på den vekt som legges på likestilling, og det arbeidet som utføres i skolesektoren med henblikk på å øke likestillingen.

 

25. august 2011 var forsker Liv Anne Støren fra NIFU STEP på likestillingsforum og presenterte rapporten. 
Se vårt oppslag fra dette forumet her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no