NIKK sier takk og farvel med sitt siste magasin

NIKK - nordisk institutt for kunnskap om kjønn blir lagt ned av 31.12.2011 og kom nylig ut med sin siste utgave NIKK Magasin 3/2011.

NIKK har gjennom 16 år vært en viktig  pådriver for det nordiske samarbeidet rundt likestilling, og senteret synes det er svært trist at NIKK blir lagt ned fra nyttår.

NIKK har vært en god samarbeidspartner og kilde for kunnskap og vi håper politikerne snarlig finner en ny arena for samarbeid for de tre nordiske landene.

Les lederen i NIKK magasin 3.2011 av Solveig Bergman, direktör för NIKK her

 Quo vadis, Nordisk forskningssamarbeid om kjønn og likestilling?

STK inviterer til seminar om ett fortsatt nordisk forskningssamarbeid

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo inviterer til nordisk seminar.

NIKK - som siden 1995 har vært samlokalisert med STK – avvikles ifølge vedtak i Nordisk Ministerråd som en nordisk instusjon per 31.12.2011. Hvilke samarbeidsformer skal vi nå satse på i Norden innenfor forskning, undervisning, forskningsformidling og kunnskapsbasert politikkutvikling?

Tid og sted: 27. jan. 2012, kl. 10:00 - 17:00, Rådssalen, Lucy Smiths hus, Blindern

Seminaret vil bli avsluttet klokken 15.00 med cava, fingermat og mingling.

Påmelding innen fredag 20.01.2012 til pamelding@stk.uio.no

For program, klikk her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no