Nordisk forum inviterer

På vegne av Nordisk Forum ønsker vi å videreformidle følgende arrangement:

 

Nordisk Forum Malmø 12-15 juni 2014!

Fra nf2014.org:

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
Den 12-15 juni 2014 kommer 15 000 personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking.

Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle. Lösningen på världens problem har aldrig varit, och kan aldrig vara, att försämra livsvillkoren för kvinnor. Det kan däremot ökad jämställdhet och kvinnorörelsens perspektiv vara. Genom Nordiskt Forum Malmö 2014 kan vi tillsammans utveckla ett jämställt samhälle – i Norden, Europa och internationellt. Välkommen att formulera dina frågor, svar och lösningar under Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights.

 

Se http://nf2014.org/ for mer informasjon og program. 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no