Nordisk konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv

Den 20. -21. juni arrangerte Senter for likestilling ved Universitetet i Agder i samarbeidet med Universitetet i Aalborg og Lindköping Universitet Nordisk konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv i Oslo. Det var over 55 påmeldte til konferansen fra statlige og kommunale myndigheter samt foreninger og organisasjoner.

Konferansen er en del av prosjektet nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv som er finansiert av NIKK. Sentrale spørsmål som blir belyst gjennom prosjekter er i hvilken grad de nordiske landene siden 1990-tallet har vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye de nordiske landene har tilpasset seg internasjonale beslutninger. I tillegg til denne konferansen har spørsmålene tidligere blitt behandlet gjennom to nettverkssamling med forskere fra universiteter i Danmark, Sverige, Norge og Island. Prosjektet resulterer i en vitenskapelig publikasjon, i form av en bok, med artikler fra forskerne i nettverket. Klikk her for å lære mer om prosjektet.

Målsettingen for den nordiske konferansen var å skape en arena for forskerne til å presentere deres arbeid samt skape en dialog med deltakeren rundt de sentrale spørsmålene om nordisk likestillingspolitikk og europeisering. I tillegg til forskerne inviterte vi inn relevante foredragsholdere fra Barne- og likestillingsdepartementet og Den norske Helsingforskomité for å belyse temaet.

På dag en av konferansen ønsker Knut Dørum, Universitetet i Agder, velkommen og informerte om prosjektet.  Jan Erik Grindheim, Høgskolen i Sørøst-Norge, løftet fram spørsmålet om det finnes én europeisk likestillingspolitikk mens Petter Sørlien, Europakoordinator i Barne- og likestillingsdepartementet, snakket om samspillet mellom nordisk og europeisk likestillingspolitikk.

Kirsten Ketscher, Københavns Universitet, fortalte om EU-domstolen og dens påvirkning på kvinners rettigheter i Norden. Laila Nordstrand Berg med Zuzana Murdoch fra Universitetet i Agder presenterte sine resultater fra deres forskningsprosjekt om likestillingsbyråkratier i Norden. Den første dagen ble avsluttet med Åsa-Karin Engstrand, Lindköping Universitet, og Kristine Miland, Universitetet i Agder, som begge forsker på likestilling i akademia.

Den andre dagen av konferanse ble åpent av Roger Klinth fra Lindköping Universitet. Han gav en presentasjon om utviklingen av svensk likestillingspolitikk med spesielt fokus på fedrekvoten. Berit Brandth fra NTNU forsker også på foreldrepermisjon.  På konferansen presenterte hun Elin Kvande, NTNU, og hennes forskning om fedrekvote som likestillingspolitikk. Etter pause holdt vi to økter hvor vi fokuserte på to temaer, et om likestilling og religion og et om likestilling og lhbti. Jan Erik Grindheim ledet økten om likestilling og religion og ga selv en presentasjon om religiøse kjønnsmodeller i Europa. Ed Brown fra Den norske Helsingforskomité kommentere Grindheims innlegg og bidro til en god dialog med salen. Dere kan lese mer om denne økten i Vårt Land i artikkelen 'Religion hindrer kvinner' av Knut Ward Heimdalen.

Den andre økten ble ledet av Hrefna Friðriksdóttir, Universitetet på Island. Hun presentere sin forskning om likekjønnende familier i Norden fra et juridisk perspektiv, mens Mina W. Skouen, Den norske Helsingforskomité, fortalte om situasjonen og utfordringene for lhbti-personer i Øst-Europa. Dag-Robin Simonsen, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), informerte om hvordan BLD samarbeider med andre europeiske land om lhbti, samt eget arbeid i Department. Klikk her dersom du ønsker å se hele programmet. 

Vi vil takke alle som møtte på konferansen!

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om konferansen. 

E-post: post@senterforlikestilling.org •  Telefon: 38 14 12 21  •  Mobil: 90 93 88 56

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no