Norge trenger arbeidskraft – arbeidsinnvandrere trenger bolig

Fafo inviterer til frokost og lanserer i samarbeid med NIBR den nye rapporten "møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked".  Frokostmøtet tar sted torsdag 31. mai kl 08.30-09.45 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.


Begrenset antall plasser. Påmelding via web innen 30. mai

Er det norske boligmarkedet tilpasset den omfattende arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa?
Hvilke utfordringer melder seg når fri arbeidsmobilitet i EØS-området møter nasjonale boligmarkeder?  

Bolig gjennom arbeidsgiver kan gjøre arbeidstakerne sårbare og hindre dem i å klage på arbeidsforhold
i frykt for å miste boligen. Arbeidsinnvandrere som er på det ordinære boligmarkedet kan oppleve
blant annet språkproblemer og at de har mangelfulle kunnskaper om hvordan det norske boligmarkedet
fungerer. Dette er to av problemstillingene på dette frokostseminaret, som arrangeres i samarbeid med
Faglig Forum på NIBR. Vi lanserer også en ny rapport, “Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og
nasjonalt boligmarked”, som er laget på oppdrag fra Husbanken i samarbeid mellom NIBR og Fafo.

 

Seminarprogram

 

Fafo-frokost-tv: seminaret vil bli overført direkte på nett-tv!

---------------------------------------------------------------------------------------------
Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret er gratis og varer fra 08:30-09:45.
 
Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon,
5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Kart

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no