NOVA Rapport 25/11

(Fra www.nova.no)

"Nordiske ungdommers holdninger til likestilling". Forfatter Tormod Øia


På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har NOVA gjennomført en undersøkelse for å gi en nærmere beskrivelse av hvilket syn unge gutter og jenter i de nordiske landene har til likestilling.

Videre legges det vekt på å beskrive hvilke andre dimensjoner i de unges liv som samvarierer med holdninger til likestilling. Utgangspunktet er en nordisk studie gjennomført i alle de nordiske landene: Nordic Youth Study. Datainnsamlingen foregikk høsten 2009 og våren 2010 og er finansiert av Nordisk ministerråd.

Fremdeles er det store forskjeller i synet på likestilling mellom gutter og jenter. Det er også store forskjeller mellom de ulike nordiske landene. Norsk ungdom havner midt på treet.


Les rapportens sammendrag herLast ned rapporten gratis: 

Vedlegg NOVA Rapport 25/11
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no