Nova-Rapport: Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. En kunnskapsoversikt.

6809_1-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

I norsk sammenheng vet vi lite om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. For å bidra til et kunnskapsgrunnlag som senere vil kunne anvendes i mer målrettede undersøkelser og i utarbeidelsen av tiltak overfor lhbt-personer, stiller vi i denne rapporten følgende overordnede spørsmål: Hva kjennetegner vold i nære relasjoner der de som utsettes for vold er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner, enten volden utøves i parforhold eller innad i familien? Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap er rapportens formål å si noe om aspekter som voldens omfang, særpreg, situasjoner, konsekvenser, og om voldsutsattes behov for hjelp og beskyttelse. Forfattere: Eivind Grip Fjær, Tonje Gundersen og Svein Mossige (NOVA) År: 2013 Last ned rapporten her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no