Ny bok: virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv

Det har vært stor debatt om innføring av kjønnskvotering som virkemiddel for å få flere kvinner inn i næringslivets styrerom. Institutt for samfunnsforskning og Kjernemiljø for likestillingsforskning gjør opp status for den kontroversielle loven i boken «Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv».

  Forsker og leder for Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) Mari Teigen er redaktør for boken som hun har skrevet sammen med en rekke andre forskere ved Institutt for samfunnsforskning. Boken blir lansert i dag.omsl.3-Virkninger av kjonnskvotering Kjønnskvotering: en innovasjon Prosessen med å få flere kvinner inn i styrerommet startet på 1990-tallet og endte med lovgivning i 2003. Teigen betegner dette som en innovasjon. - Det var ingen som hadde tenkt seg at det var mulig å regulere kjønnsbalansen i bedriftsstyrer. Men det førte til et krav om minst 40 % av hvert kjønn i styrene på allmenn aksjeselskaper og de offentlige eide selskapene. Nå er det bare de private aksjeselskapene (AS) som ikke er underlagt loven. Effekter av loven Hun trekker frem to markante effekter man ser etter innføringen av kjønnskvotering. Man har sett en kraftig økning av kvinner i styrer i ASA-selskaper sammenlignet med AS-selskaper og man har sett en spredning av kjønnskvotering til andre land som har vedtatt ganske lik lovgivning. Spania kom med allerede i 2003. I senere tid har Island, Frankrike, Nederland, Belgia og Italia fulgt opp. Tyskland kommer med fra 2015. Sverige har hatt denne debatten parallelt med Norge, men har ennå ikke vedtatt lovgivning for kjønnskvotering i styrerommet. Status blant norske selskaper I norsk sammenheng ser vi at for selskaper som er underlagt lovgivningen er det 62% som har kjønnsbalanse i styrene, mens det er kun 9% av de selskapene som ikke er underlagt som har kjønnsbalanse.kjønnsledelse_2 - Det brennhete spørsmålet er hvorvidt kjønnsbalanse i styrerommet har påvirket kjønnsbalansen i toppledelsen, sier Teigen. Eksemplene hun tar frem viser at det ikke slik. Det er fortsatt få kvinner i toppledelsen i norske selskaper. Mari Teigen sier at det ikke ser ut til at lov om kjønnsbalanse i styrene har påvirket sammensetningen av toppledelsen i selskapene de har undersøkt. Lanseringen av boken ble streamet. Du kan den i sin helhet her >>
Bilder: Bokens forside og skjermdump fra lanseringen.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no