Ny FAFO-rapport om ufrivillig deltid i Norge

Forskning viser at en stor andel av dem som jobber ufrivillig deltid i Norge, er kvinner. Kvinneandelen er større enn i de fleste andre land i Europa. Hva er det som egentlig virker for å få til større stillinger? Dette er problemstillinger forskerne ved FAFO har løftet frem i ny rapport.

  Rapporten «Større stillinger og bedre drift» er en evaluering av programmet mot ufrivillig deltid som Stoltenberg-regjeringen startet i 2010. Til sammen 82 tiltak i 47 ulike prosjekter er evaluert. Evalueringen er gjennomført av forsker ved FAFO, Leif Moland, som har lang erfaring med forskning knyttet til deltidsproblematikken.Fafo og Forsker Økt bemanning I sin presentasjon av rapporten pekte Moland på at de tiltakene som lykkes best drives frem av andre mål som større stillinger kan påvirke for å sikre bedre kvalitet på tjenestene som blir utført. Dette kan være bedre kompetanseutnyttelse, bedre rekruttering, bedre arbeidsmiljø, mindre vikarbruk og sløsing med ledertid. Det fremgår også av rapporten at økt bemanning er svært viktig for å redusere deltid: «For lav grunnbemanning er å spare seg til fant, øke arbeidsbelastningene og redusere tjenestekvaliteten. Dette er hverdagen i mange kommuner og helseforetak. Nesten alle programdeltakerne melder at tiltakene knyttet til økt grunnbemanning (planlagt bruk av forventede vikarutgifter) bidrar til redusert bruk av vikarer, og at dette i sin tur bidrar til bedre tjenestekvalitet.» Mangfold av tiltak Leif Moland har evaluert bemanningsenheter og vikarpool, kombijobbing, langvakter, forhandlingsturnus, årsturnus, 3+3-varianter, flere helger og kompetanseheving som tiltak for heltid. Prosjektene som er evaluert har ofte bestått av tre til fire tiltak. Forskerne skriver at 38 av de 82 hovedtiltakene er rapportert å ha blitt kvitt ufrivillig deltid. Rapporten trekker frem en rekke eksempler på tiltak som viser seg å ha god effekt. I Helse Bergen er det nå for eksempel ikke lov å utlyse deltidsstillinger og i Drammen har de endret rutiner for å sikre høyere grunnbemanning. Finnmark er blitt best på heltid fordi rekrutteringsproblemer gjør at de må tilby heltidsstillinger for å få disse fylt. – Det må skapes en felles virkelighetsforståelse og felles vilje lokalt, mener Moland. I forbindelse med lanseringen uttaler han at heltidskultur ikke bare kan vedtas. Det må skapes et felles eierforhold og en felles virkelighetsforståelse som er forankret lokalt. Du kan lese rapporten her >>  og hente Molands presentasjon av rapporten her >> Kjønnsdelt arbeidsmarked Deltidsproblematikken er også en refleksjon på et kjønnsdelt arbeidsmarked. – Andelen deltidsansatte kvinner er om lag tre ganger så høy som hos menn, sier Moland. Sammenligner man med andre europeiske land ligger Norge blant topp fem, med 73 prosent kvinner som jobber ufrivillig deltid. Luxemburg hadde i 2014 høyest andel kvinner som jobber ufrivillig deltid, mens Romania hadde den laveste, med 34 prosent. Likestillingsforum med foredrag av Leif Moland Ifølge Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene fra Statistisk Sentralbyrå (2013) er det et tydelig trekk at andelen av kvinner med deltidsjobb er høyere på Agder enn i andre regioner i landet. Senter for likestilling arrangerer 01. september likestillingsforum hvor vi nettopp tar opp deltidsproblematikken. Leif Moland fra FAFO vil holde foredrag. Arrangementet er gratis. Alle er velkomne. Du kan lese mer om arrangementet og melde deg på ved å følge denne linken >>
Foto: Rapportforside (t.v) og Fafo-forsker Leif Moland (t.h).
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no