Ny handlingsplan for LHBTI

21. juni 2016 lanserte regjeringen en ny handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som gjelder for 2017-2020. Handlingsplanen, som har fått tittelen «Trygghet, mangfold, åpenhet», har tre satsningsområder: Trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

- Med denne planen ønsker vi å legge til rette for et mer åpent, trygt og inkluderende samfunn og det gjør vi gjennom over 40 tiltak på ulike områder. Vi skal også øke kunnskapen og forskningen for å styrke arbeidet med lhbti-feltet sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

For mer informasjon om handlingsplanen se pressemeldingen til regjeringen eller last ned handlingsplanen her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.