Ny leder for kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Foto: Elanor Halvorsen Brendmo

Fredag 21. august trosset Senter for Likestilling storm og torden da de inviterte det samfunnsvitenskapelige fakultet til kaffe og kake i SV-teltet. Anledningen var ansettelse av ny leder for Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, Elanor Halvorsen Brendmo.

Da rapporten «Skeives levekår i Agder» ble lansert i 2018 ble behovet for en kompetanseenhet aktualisert. Rapporten var på mange områder nedslående lesning. Hver tredje respondent i undersøkelsen rapporterte om

redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året. Undersøkelsen viste også at transpersoner og bifile kvinner er særlig utsatt. Blant transpersoner har 1/3 forsøkt å ta sitt eget liv, mens så mange som 70 % hadde hatt selvmordstanker. Det er da urovekkende at de færreste av transpersonene som deltok i undersøkelsen var åpne om sin identitet i møte med fastlege eller psykolog.

Brendmo har bakgrunn fra sosialantropologi og kjønnsstudier, hvor hun blant annet har sett nærmere på hvordan antagelser knyttet til kjønn kan få konsekvenser for hvordan man møtes i helsevesenet. Hun vil i første omgang lede arbeidet med å danne en referansegruppe bestående av nasjonale instanser med kompetanse på feltet, samt en brukergruppe bestående av interesseorganisasjoner og enkeltpersoner med lokal forankring. Arbeidet med å kartlegge kompetansen i de ulike kommunene i Agder er allerede godt i gang, og så mange som 2/3 av kommunene har deltatt i dialogmøter med Kompetanseenheten. Inntrykket fra kommunene hva angår kompetanse på kjønns- og seksualitetsfeltet stemmer godt overens med funnene fra 2018.

Foto: Fv. Åsta Lovise Einstabland, Elanor Halvorsen Brendmo, Claudia Klostergaard og Hanne Drangsholt

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no