Ny NOU om rettigheter til mennesker med utviklingshemming

3. oktober mottok Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) Rettighetsutvalgets forslag til tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning. I NOU 2016: 17, som har fått tittelen «På lik linje», legger utvalget fram et forslag til 8 løft:

  • inkluderende og likeverdig opplæring
  • selvbestemmelse og rettssikkerhet
  • arbeid for alle
  • god helse og omsorg
  • eget hjem
  • kompetanse og kunnskap
  • koordinerte tjenester
  • målrettet styring

For mer informasjon om NOU 2016: 17 På lik linje se pressemeldingen til regjeringen eller last ned utredningen her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no