Ny rapport om kvinners politiske interesse og deltakelse

Agderforskningsrapport-Kvinners politiske deltakelseI forbindelse med feiringen av 100 år med stemmerett for kvinner gikk Agderforskning, Stemmerettsjubileet Vest-Agder og Senter for likestilling sammen for lage rapporten "Kvinners politiske interesser og deltakelse". 

 

Rapporten beskriver norske kvinners politiske interesse og deltakelse, både på nasjonalt- og fylkesnivå. 
Prosjektet har benyttet seg av tilgjengelig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå og Norsk Monitor, samt tilsvarende forskning. Forskningsrapporten bidrar til å identifisere problemstillinger og hypoteser som trenger mer forskning, samtidig som den kan brukes til å  utvikle tiltak for å øke kvinners politiske interesse, motivasjon, deltakelse og representasjon.

Forskerne May Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning har ført rapporten i pennen, og Magnussen presenterte rapporten på årets store jubileumsfeiring på Kilden 11. juni. Alle eksemplarene vi hadde med oss til Kilden ble revet bort, men nå er endelig online versjonen klar.Du kan laste ned en PDF.versjon av rapporten her

God lesning! 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no