Ny rapport om likestilling fra departementet

Likestilling 2009

Barne- og likestillingsdepartementet la 22. oktober frem en rapport som viser departementenes mål, strategier og tiltak for å sikre likestilling mellom kjønnene.

Hvordan står det til med likestillingen innen for eksempel skole og næringsliv?

Rapporten tar for seg følgende temaer:
- skole, utdanning og forskning
- Familie, barn, samliv og helse
- Arbeidsliv
- Vold i nære relasjoner
- Kjønn og makt
- Næringsliv
- Internasjonalt samarbeid

Hensikten med rapporten er både å vise status for likestillingsarbeidet, og å inspirere flere til å sette i gang tiltak for likestilling innenfor egen virksomhet og/eller sektor.

Likestilling 2009? (pdf).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no