Nye fjes på senter for likestilling.

Vi er så heldige at vi har fått nye medarbeidere med oss på laget! Ingunn Sognnes Tveit vikarierer for Hanne Drangsholt frem til februar 2022, mens Tonje Kristin Moser er tilsatt i 50 % stilling om rådgiver tilknyttet Kompetanseenheten. Ingunn har en variert fagbakgrunn med blant annet master i global utvikling og samfunnsplanlegging og yrkeserfaring fra redaksjonsarbeid i avis, prosjektarbeid i Arendal Røde Kors og undervisning i den videregående skolen. Hun er særlig opptatt av likestilling på tre fagområder: samfunnsplanlegging, utdanning og media. Tonje Moser har master i tverrfaglige kjønnsstudier fra UIO og har jobbet som journalist og i helsevesenet de seneste årene. Tonje er svært opptatt av likeverdige helsetjenester til minoritetsgrupper og skeiv kunnskapsformidling utover utdanningsinstitusjoner.

Fra venstre: Ingunn Sognnes Tveit og Tonje Kristin Moser

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no