Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye studenter ved UiA lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av studietiden.

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, deler vi Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020 og videoen tilknyttet rapporten.

Det har vært en fantastisk pågang og interesse for å få stipend i år. Oppgavene belyser likestillingsrelatert tematikk.

Prosjektet vårt "Seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren" blir omtalt i et nytt hefte fra NIKK

Senter for likestilling inviterer enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og kommuner i Agder til regionalt dialogmøte 28.10 om rasisme og diskriminering.

Den 14. og 15. september deltok 80 ansatte innen habilitering i Arendal kommune på fagdagen "Trygg i egen seksualitet"

22. september kom statsråd Abid Q. Raja til Kristiansand for å få innspill til ny lhbtiq-handlingsplan.

Forskning.no omtaler vårt forskingsprosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv og boken som presenterer resultatene fra prosjektet

Bli kjent med kompetanseenhetens leder, Elanor Halvorsen Brendmo.

Jorunn Eikeland Olsen har fått tildelt prisen "Årets helsesykepleier" av Landsgruppen av helsesykepleiere i Aust-Agder

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no