- Fristen for å søke høyere utdanning er 15. april – Hva velger du? Og hvorfor?

Interessert i å jobbe med likestilling, kjønn- og seksualitetsmangfold? Senter for likestilling ved UiA lyser ut en 100 % stilling som seniorrådgiver.

"Barrierene i arbeidslivet handler ikke om selve funksjonshemmingen til folk. Det handler ikke om penger og støtte heller, men om folks holdninger".

Bufdir har lansert en nettbasert veileder som skal hjelpe arbeidsgivere og offentlige myndigheter med å oppfylle Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

"‘Kulturmannen’ trenger sine muser. Han er en narsissistisk kunstner, som bare refererer til andre menns verk. Ingen avbryter kulturmannen" - Marta Breen.

- Et foredrag om likhetene mellom Behring Breivik og bin Laden, om at ingen har rett til å være ignorant, og generasjon kjærlighet.

For hva er egentlig en norm? Og hva betyr det å være normkritisk? En norm er det som er forventet. En «regel», det som er «normalt».

Les ny rapport fra UiS om arbeidsliv og familieliv her. Rapporten legger særlig vekt på det gjensidige samspillet mellom familie og arbeid.

Likestillingskonferansen2019: Yngve Stiansen har jobbet 11-12 år i radio, men er heldig i sin situasjon som svaksynt, og henviser til en dyster statistikk.

Shazia Majid holdt innlegg om boken «Ut av Skyggene» på Likestillingskonferansen2019. Som handler om å være kvinnelig arbeidsinnvandrer på 1960-tallet i Norge.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no