Les ny rapport fra UiS om arbeidsliv og familieliv her. Rapporten legger særlig vekt på det gjensidige samspillet mellom familie og arbeid.

Likestillingskonferansen2019: Yngve Stiansen har jobbet 11-12 år i radio, men er heldig i sin situasjon som svaksynt, og henviser til en dyster statistikk.

Shazia Majid holdt innlegg om boken «Ut av Skyggene» på Likestillingskonferansen2019. Som handler om å være kvinnelig arbeidsinnvandrer på 1960-tallet i Norge.

I denne delen leser vi om å stå på stasjonen og se toget kjøre fra deg. Er arbeid og inkludering to sider av samme sak?

Vi fortsetter med innlegg fra årets likestillingskonferanse på UiA, og i denne delen er det ufrivillig deltidsarbeid og 4-dagers skoleuke som er temaet.

25.november ble det på UiA holdt markering av FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Les vår første sak om arbeid og sosial identitet, uføreutvikling, innvandring og aldersbæreevne, fra Likestillingskonferansen2019

UngIDag-utvalget mener at Senter for likestilling bør stå for det faglige innholdet og kursing i kompetanseløft del 1 og at dette tilbys barnehager og skoler.

Mange tenker kanskje at det bare er ‘nok et flott ord’, og at det føyer seg inn i rekken med nye, trendy uttrykk for hvordan bra ledelse skal være. Er det slik?

Partners from across Europa gathered in Grimstad this week to discuss how to attract more women to high-tech industries.

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.