Vi har fått ny nettside!

Vi har fått ny nettside!

Minoriteter i Norge møter rasisme hver dag. Slik skal det ikke være - les mer om vår panelsamtale om strukturell rasisme under Arendalsuka 2021.

Senter for likestilling vokser og i dag kunne vi ønske Thea Litchi velkommen som rådgiver ved Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi har hatt stor suksess med vår Feministiske lesesirkel. Tredje bok ut er Sara Ahmeds Living a Feminist Life.

Senter for Likestilling ved UIA, Likestillingssenteret KUN, Reform og Likestillingssenteret går sammen i nytt prosjekt for økt kjønnsmangfold i utdanningen.

Hvordan barn med flerkulturell bakgrunn blir møtt i barnehagen har stor betydning for deres opplevelse av tilhørighet.

Det tar sin tid å skrive oppgave når man må fly fra Kristiansand til Bergen for å lese gamle magasiner som ikke er blitt digitalisert. Men, når man er engasjert

Islamsk på norsk?

I møte med den norske kulturen får mange muslimer et mer individualisert forhold til egen religiøsitet, tilpasset det norske samfunnet.

Visste du at konsekvenser av kjønnsdiskurser allerede i barnehagen kan begrense barns mulighetsrom og utdanningsvalg?

Visste du at kjønnsroller ikke bare var hemmende, men også fremmende for utdanningen av de første kvinnelige tannlegene på slutten av 1800-tallet?

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no