Ønsker din arbeidsplass å jobbe forebyggende mot seksuell trakassering? Bli kjent med og bestill vårt nye "Let's talk" material.

Vi har snakket med Sunniva Ørstavik, generalsekretær for Handikapforbundet (NHF), om diskriminering i arbeidslivet og behovet for kompetanse.

Hva er minoritetstress og hvordan påvirker det skeive? Vi har snakket med Silje-Håvard Bolstad, psykolog og sexolog ved UiA.

Senter for likestilling og OESTE-CIM har fått EØS-midler for å jobbe for bedre balanse mellom arbeid og familieliv i Portugal.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Årsrapport 2019

Nysgjerrig på hva Senter for likestilling har jobbet med i 2019? Årsrapporten for 2019 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Ligger et ansvar på godt etablerte organisasjoner på å få med brukerperspektivene.

Høsten 2020 vil Senter for likestilling holde dialogmøter for å motvirke rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

- Om hva BPA er, og viktigheten av at BPA vurderes individuelt

Hvordan motivere og engasjere mennesker, gjøre mennesker i stand til å gjøre inkludering automatisk og omramme oppfatninger, stereotyper og skjevhet?

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no