1.januar 2020 vedtok Stortinget endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Ingunn Sognnes Tveit vikarierer for Hanne Drangsholt frem til februar 2022, Tonje Kristin Moser er tilsatt i 50 % stilling om rådgiver i Kompetanseenheten.

Initiativet til Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, kom på bakgrunn av funnene fra levekårsundersøkelsen «Skeives levekår i Agder» fra 2018.

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder? Og er det store forskjeller mellom Sørlandet og landsgjennonsnittet? Se likestillingsindikatorene for 2019 her.

En av årsakene til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er ungdommers utdanningsvalg. Den 24. og 25.mars holdt vi derfor kurs for 30 karriereveiledere i Viken.

19. mars arrangerte vi webinaret "Hva skal til for at kvinners stemmer blir hørt i det politiske ordskiftet frem mot valget 2021?". Se opptak av webinaret her.

Årsrapport 2020

Nysgjerrig på hva Senter for likestilling har jobbet med i 2020? Årsrapporten for 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Vi går nye veier og skal lansere flere spennende nettkurs i vår felles nettskole!

Koronakrisen har hatt flere negative konsekvenser for likestillingen, og har forsterket eksisterende utfordringer. Årets kvinnekamp er viktigere enn på lenge!

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold lyser ut tre stipender på 10 000 kroner hver.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no