Den siste måneden har senteret holdt kurs for varierte målgrupper om tema seksuell trakassering, normkritikk og mangfold og likestilling som verdiskapende.

27.-28.mars møttes prosjektgruppa for UH-nett Vest prosjektet "Seksuell trakassering for studenter i obligatorisk praksis". Nå sender de inn en søknad til NFR.

I regi av Skap Kreativ Folkehøyskole møttes politikere fra ni partier onsdag 20.mars for å diskutere hvordan nye Lindesnes skal få til et likestillings løft.

Les resultatene fra kartleggingen gjennomført for NIKK-prosjektet "Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren".

I 2018 fylte senteret 10 år! Vi feiret med konferansen Likestilling: I går, i dag og i morgen. Les om arbeidet vårt gjennom 2018 i årsrapport.

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder? Og er det store forskjeller mellom Sørlandet og landsgjennonsnittet? Se likstillingsindikatorene for 2015-2017

I uke 4 arrangerte Senter for likestilling JAVEL! Mangfoldsuka på UiA, sammen med Studentorganisasjon i Agder (STA) og Tilretteleggingskontoret på UiA.

I uke 6 er det over 70 arrangementer i Kristiansand med fokus på likestilling, inkludering og mangfold. Senteret arrangerer kurs, bokbad og frokostseminar.

Hva vet vi om omfanget av seksuell trakassering i akademia? Hvem er utsatt og hva er konsekvensen? Hva kan gjøres - og er seksuell folkeskikk løsningen?

Med midler fra UH-nett Vest skal Senter for likestilling ved UiA, UiS og HVL øke kunnskapen og forebygge seksuell trakassering i obligatorisk praksis.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.