Har du lyst til å diskutere feminisme? Lære mer om samfunnsstrukturer og kultur? Bli med i Feministisk lesesirkel i regi Senter for likestilling!

Vi lyser ut fem stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings og mangfoldstematikk i 2021-2022.

Midlertidig 100% stilling (vikar) som rådgiver for en periode på 10 måneder fra 01.05.21. For mer informasjon om stilling og søknadsprosessen, se annonse.

Rådgiverstillingen er en toårig 100% stilling med mulighet for ett års forlengelse. For mer informasjon om stilling og søknadsprosessen, se annonse.

Likestillings- og diskrimineringsrett på 1-2-3;Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere;Hva er trakassering-og hvordan kan man forebygge og hindre

Bli kjent med vår nye kollega, Maren Garmann Launes, som er ansatt i en 50% stilling våren 2021.

Takk til alle som arrangerte og deltok under mangfoldsuka ved UiA. Ønsker du å bidra til neste år? Ta kontakt!

Fristen for å søke er den 15.mars, med oppstart april 2021.

I samarbeid med institutt for psykososial helse ved UiA lyser vi ut et doktorgradsstipendiat med søknadsfrist 15. februar.

I annerledesåret 2020 har det skjedd mye i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no