Velkommen til oss

Bli kjent med vår nye kollega, Daniel Helland, som skal jobbe i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Senter for likestilling skal bidra til økt kjønnsperspektiv i karriereveiledningen ved å tilby kurs og digital e-læring i 2021.

Senter for likestilling rekrutterer seks personer mellom 18-30 år, som representerer forskjellige ungdoms- og studentorganisasjoner til deltakelse i prosjektet

Under dialogmøte 2020, ble det i alt adressert over 95 utfordringer relatert til rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion i Agder.

Kompetanseenheten jobber for å øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder-kommunene.

Together with Questão de Igualdade we will during 2020-2023 contribute to promote gender equality at a local level in 9 municipalities in Portugal

The project (Re) Design Affections aims to involve all of society to value the importance of eliminating gender inequalities

Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye studenter ved UiA lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av studietiden.

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, deler vi Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020 og videoen tilknyttet rapporten.

Det har vært en fantastisk pågang og interesse for å få stipend i år. Oppgavene belyser likestillingsrelatert tematikk.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no