Prosjektet vårt "Seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren" blir omtalt i et nytt hefte fra NIKK

Senter for likestilling inviterer enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og kommuner i Agder til regionalt dialogmøte 28.10 om rasisme og diskriminering.

Den 14. og 15. september deltok 80 ansatte innen habilitering i Arendal kommune på fagdagen "Trygg i egen seksualitet"

22. september kom statsråd Abid Q. Raja til Kristiansand for å få innspill til ny lhbtiq-handlingsplan.

Forskning.no omtaler vårt forskingsprosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv og boken som presenterer resultatene fra prosjektet

Bli kjent med kompetanseenhetens leder, Elanor Halvorsen Brendmo.

Jorunn Eikeland Olsen har fått tildelt prisen "Årets helsesykepleier" av Landsgruppen av helsesykepleiere i Aust-Agder

Senter for likestilling møtte nylig kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, sammen med lederne i landets tre øvrige likestillingssentre.

Senter for likestilling, i samarbeid med KVINFO og Region Värmland, skal i 2020-2020 gi unge eierskap til likestilling som drivkraft for et bærekraftig Norden.

Ønsker din arbeidsplass å jobbe forebyggende mot seksuell trakassering? Bli kjent med og bestill vårt nye "Let's talk" material.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no